Род:Неверовские

Материал из Родовод.

Перейти к: навигация, поиск
герб Полукоза - один из самых первых, древних гербов Неверовских, происходящих от рода Лигез
герб Полукоза - один из самых первых, древних гербов Неверовских, происходящих от рода Лигез

Неверовские (Невяровские, Невировские, Невяровичи, Неверовичи, Neverauskas, Невиривские, Невірівські) - восточноевропейские, польские и литовские, русские и российские, казачьи, украинские, белорусские и т.д. роды польского шляхетского происхождения. Среди представителей шляхтичи Речи Посполитой, дворяне, казаки и крестьяне Российской империи, граждане Польши, Беларуси, Литвы, Украины, России, Германии, Франции, США.

Возможные варианты написания и звучания фамилии:

укр. Неверовські, Невяровські, Неверовичі, Невяровичі, Невєрови, Невярови

рос. Неверовские, Невяровские, Неверовичи, Невяровичи, Неверовы, Невяровы

білорус. Невяроўскiе

лит. Neverovicius

Затем 5 июня 1628 г. в Вильне по желанию земского подскарбия Крыштофа Нарушевича виленский каноник Франтишек Долмат Исайковский и скарбовый писарь Неверовский сделали экстракт (копию регестра).

5947 Niewiarowska Barbara z d. Domitr *około 1838 Bronaki † 5948 Niewiarowska Katarzyna z d. Bartlińska *około 1835 Bronowo †1866 5949 Niewiarowska Katarzyna z d. Sulewska *około 1846 Ruś † 5950 Niewiarowska Marianna z d. Wojtkielewicz *około 1847 Okrasin † 5951 Niewiarowska Petronela z d. Pruszyńska *około 1842 Bożejewo †1866 5952 Niewiarowski Antoni *około 1837 Bożejewo † 5953 Niewiarowski Józef *około 1830 Janczewo † 5954 Niewiarowski Stanisław *około 1835 Bożejewo †

Тое ж присылки ссылные полские и литовские люди: капрал Павел Тригор, челядники Мартынко Каспоров, Александрик Керсницкии, Казимерко Вишинский; а по указу великих государей посланы ис Тоболска те ссылные люди капрал и челядники в Сургут, а государева служба велено им служить в пеших казаках. — Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди: ротмистр Ян Неверовский, Степан Неверовский, Зыгмонт Вьюцеевич, Ян Шнеер, Станислав Смолеевич, Юрья Александрович, Микулай Масалской; и по указу великих государей посланы те ссылные люди в Томской, а государева служба велено им служить: ротмистру Яну в детех боярских, а Степану Неверовскому с товарищи в литовском списке в казаках.

Синее в 60 верстах; от ручья Неверовского граница шла к оз. Крупу, оставляя за ВКЛ оз. Ормею (Ормея), далее по долинам и суходолом к р. Орменице


Интересно, что фамилии, высеченные на могильных камнях – Неверовский (Niewiarowski), Головчиц (Holowczyc), Уминский (Uminski), Линевич (Leniewic), Высоцкая (Wysocka), Булгакова (Bulhakowa), Романовский (Romanovski) и сейчас встречаются среди глусчан.

1155. НЕВЕРОВСКИЙ АНТОН ИВАНОВИЧ 1907 д.Петрилово POLSA_CAMO -> 1156. НЕВЕРОВСКИЙ ИВАН ИОСИФОВИЧ 1926 Ярмолинский р-н POLSA_CAMO -> 1157. НЕВЕРОВСКИЙ КОНСТАНТИН ПРОКОФЬЕВИЧ 1919 г.Косов POLSA_CAMO -> 1158. НЕВЕРОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ 1919 Слуцкий р-н д.Заляда

СПИСОК гражданским чиновникам с показанием их местожительства (по 1-й части г. Гродно) на 1885 год

Старший чиновник особых поручений, статский советник Василий Тарасович Пехов, проживал на Софийской улице, в доме Невяровских, № 18.

Не имеющий чина Петр Исаевич Гениуш, проживал на Софийской улице, в доме Невяровских, № 13.

Улица Ленина сформировалась в XIX веке. Первое название – Софийская – упоминается в 1860 году.

Во время Первой мировой войны кайзеровские оккупанты назвали ее Sophienstr. Затем улица стала Зеленой. В апреле 1920 года ей дали имя Пилсудского, которое носила до 15 января 1940 года. В тот день ее переименовали в Коммунистическую, но уже 26 февраля того же года стали называть Ленинская. В годы оккупации гитлеровцы обозначали как Königsbergerstr. В августе 1944-го улице вернули название Ленинская, которое к концу 40-х годов трансформировалось в улицу Ленина.

Один из Неверовских - участник осады поляками Москвы в 1612: "«В сентябре начался голод. Съели ворон, собак, кошек. Первыми вымерли роты Неверовского, прорвавшегося без денег и собственных припасов. Делиться у „рыцарства“ было не принято. В начале октября выпал снег, закрыв ещё сохранившиеся кое-где лебеду и коренья."

Niewierowo Wieś położona 6 km na północ od Słupska (4 km w linii prostej od jego śródmieścia), na Równinie Sławieńskiej. Niewierowo graniczy z Siemianicami na wschodzie, z Włynkowem na zachodzie, ze Swochowem na północy i z miastem Słupskiem na południu. Historia : Pierwsza wzmianka o wsi Niuero pochodzi z 1285 r. Równolegle z tą nazwą pojawiają się inne: Niveron, Nineron, Niweron czy też Niueron. W 1285 r. Niewierowo zostało odstąpione klasztorowi norbertanek, co znalazło potwierdzenie w dokumencie z 1288 r., wystawionym przez kościół św. Mikołaja w Słupsku. Od XIV w. wieś była własnością miasta Słupska, ale w 1689 r. dobra niewierowskie przejęło pięciu tutejszych chłopów: Paul Messke, Marten Ratzke, Michel Glive, Jyrgen Erdmann i Jwgen Mitzlaff. Ok. 1784 r. we wsi było 9 dymów.

Słownik historyczno-geograficzny gminy Mońki, Boguszewo: "22 lutego 1494 r. król Aleksander Jagiellończyk dał szlachetnemu Andrzejowi przywilej na wójtostwo boguszewskie, obejmujące 3 wsie w pow. goniądzkim: Przytulankę, Kołodzież i Niewierowo, Jako uposażenie wójt otrzymał 2 włóki w Niewierowie, tamże prawo wolnego mielenie w młynie wielkoksiążęcym, a także w Boguszewie miejsce po młynie wraz z gruntami młynarskimi, i inne. Kolejnym wójtem boguszewskim był Leonard Niewierowski, ożeniony z Heleną Zielepuszanką. W 1529 r. on to, wraz z bratem Zygmuntem, figurują jako pierwsi na liście szlachty goniądzkiej w procesie przeciw Radziwiłłom. Wójtostwo jednak utrzymało się w rękach tej rodziny. Stało się to za sprawą owdowiałej Heleny, córki Jerzego Zielepuchy i Krystyny. Wyszła za mąż po raz wtóry za Macieja Siekluckiego. 5 grudnia 1547 r. podpisana została intercyza małżeńska."

Fontes res gestas Poloniae illustrantes, 1908 (Zródła dziejowe):

Parochia Dolistowska, DzłCCZlołowo Tharuse, śl, Michał Niewierowski, imieniem śl. Jozwa Tarusy, z 3Vł wł. osiadł. Parochia Ostrożańska, NIewierOWU, Przipki, Zochi. ślachetni Wojciech i Jerzy Niewirowsoy z ciicśnikami swemi, daii z Przypków i Zocliów, /, Niewierowa. z włok ziemskich 10, po gr. 15.

Tim Niewierowski: "The family was once known as respected landowners. However, being situated on the Polish-Russian borderlands, were caught in the middle of border disputes between Russia and Poland. He referred to the area of our forefathers as the "White Horse" region. He remarked about how cunningly the family defended their land against the early Tartar invaders and later the Cossacks. The residents were no match for the larger armies of the 18th century. The area was absorbed into Russia-Poland and they were left with a small farm."

Узники Сталиногорска.

Неверовский Франц Александр, 1916 Неверовский Рышард Константин, 1926 Невяровски/Неверовский Константин Болеслав, 1876 Невяровский/Неверовский Станислав Вицентий, 1910

814. Неверовский Владимир Петрович, 1872 г,. род. дер. Савейки Витебской губ., проживал в дер. Петропавловка Кривошеинского р-на, член колхоза "Сила большевика". Арестован в 1938 г. Расстрелян.

815. Неверовский Владимир Петрович, 1878 г., род. дер. Прусиново Узденской вол. (Игуменского уезда Минской губ.), проживал в пос. Петропавловка, сапожник сельхозартели "Советский Север". Арестован в 1938 г. Расстрелян.

Из последнего материала. Ф.1781,оп.30,д.378. Родившиеся за 1851г. Сенненский костел. 2 янв. в ф.Роспаши родилась Кляра-Стефания. Родители благородные Петр и Антонина (Сердаковская) Невярович. Восприемники дворяне Валериан Сердаковский (поручик) с Теклей Корженевской.

Из старых записей. ф.1781,оп.30,д.375а. Сеннен.костел. родившиеся за 1849-1863гг. У тех же родителей и там же в 1849г. родился Игнатий. Восприемники Игнатий Бржостовский с Гипполитой Сердаковской. В 1863г. в г.Сенно родился Зыгмунд-Антоний у тех же родителей.

То же дело. Петр Неверович в 1859г. был восприемником на крестинах Александра (родители Сергей и Гипполита (корженевская) Сердаковские) из ф.Камербор. Некий Антоний Невярович в 1855г. был на крестинах у Бржостовских из им.Михайполе.


Косицин Василий Михайлович, род. в 1897 г. на хуторе Неверовский в Тамбовском р-не. Работал возчиком в «Заготзерно» в Благовещенске. Осужден тройкой ОГПУ ДВК 17 мая 1933 г. к ссылке с семьей на спецпоселение.

Щетинкин Петр Ефимович. Родился 21.12.1884 в с.Чуфилово Касимовского уезда Неверовской волости Рязанской губернии в крестьянской семье.

Горьковская обл., Лукояновский р н, Неверовский с/с.

Неверовская Лидия Владимировна, р. 1902. В эмиграции во Франции. Ум. 1955. /177/


Стр. 68 из 265

Неверовская Мария Францевна. Из дворян. На мар. 1920 в Феодосии. /33/ Неверовский Валериан Петрович. Капитан. Участник Белого движения. Взят в плен, содержался в Архангельском и Пертоминском лагерях. Расстрелян 15 апр. 1921 под Архангельском. /543/ Неверовский Владимир Эваристович, р. 1855. В службе с 1874, офицером с 1876. Подполковник. 203-го пехотного полка (с 1913 в отставке полковником). Полковник. В Вооруженных Силах Юга России во 2-м запасном батальоне, с 26 фев. 1919 помощник начальника запасных частей. Эвакуирован 22 фев. 1920 из Новороссийска в Александрию на корабле "Саратов". Семья 5 чел. /4–71; 30/ Неверовский Георгий Георгиевич, р. 16 сен. 1884. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Эвакуирован из Севастополя на корабле "Инкерман". В эмиграции во Франции. Ум. 18 июля 1955. Жена Анастасия Харитоновна 1899, сын Игорь 1919. /4–63; 177/ Неверовский Евгений Евгеньевич, р. 1915. В эмиграции в Югославии. Кадет Крымского кадетского корпуса. Окончил Первый русский кадетский корпус 1934. Подпоручик. Служил в Русском Корпусе. Инженер-химик. Ум. 19 сен. 1985 в Сан-Паулу (Бразилия). Жена Екатерина Никитична, дочь Екатерина. /88; 98; 208/ Неверовский Иосиф Викентьевич. Из дворян. На мар. 1920 в Феодосии. /33/ Неверовский Юрий Владимирович, р. 1889. Корнет. В Вооруженных Силах Юга России в отряде ген. Мартынова. Ум. от ран 18 мар. 1920 в с. Пуркары Аккерманского у. (Бессарабия). /4–17; 131–128; 660–15/

[править] ссылки


Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди: ротмистр Ян Неверовский, Степан Неверовский, Зыгмонт Вьюцеевич, Ян Шнеер, Станислав Смолеевич, Юрья Александрович, Микулай Масалской; и по указу великих государей посланы те ссылные люди в Томской, а государева служба велено им служить: ротмистру Яну в детех боярских, а Степану Неверовскому с товарищи в литовском списке в казаках.

Паны отвечали: "Крымский хан нам товарищ, да и король и вся Речь Посполитая перемирья заключить не хотят". На это Нестеров сказал: "С которой стороны перемирью не быть, с той стороны и правде не быть". Но царские уполномоченные - боярин князь Никита Иванович Одоевский, боярин князь Иван Семенович Прозоровский, думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и думный дьяк Алмаз Иванов уже отправились в Смоленск, куда к ним высланы были и польские пленники - гетман Гонсевский, полковники Неверовский и Обухович с товарищами, всего 212 человек

В Ошмянском у. возмутительный гимн пет был четыре раза в сморгонском костеле, один раз в кревском и два раза в гольшанском; в пении замечены, в последнем костеле, дворяне Минейки, Юсевичи и Невярович, а также студенты Карчевский и Печковский. Лица эти, не довольствуясь пением гимна в костеле, повторили таковой 9 июля в заезжей корчме еврейки Шеншелевой.

Из последнего материала. Ф.1781,оп.30,д.378. Родившиеся за 1851г. Сенненский костел. 2 янв. в ф.Роспаши родилась Кляра-Стефания. Родители благородные Петр и Антонина (Сердаковская) Невярович. Восприемники дворяне Валериан Сердаковский (поручик) с Теклей Корженевской.

Из старых записей. ф.1781,оп.30,д.375а. Сеннен.костел. родившиеся за 1849-1863гг. У тех же родителей и там же в 1849г. родился Игнатий. Восприемники Игнатий Бржостовский с Гипполитой Сердаковской. В 1863г. в г.Сенно родился Зыгмунд-Антоний у тех же родителей.

То же дело. Петр Неверович в 1859г. был восприемником на крестинах Александра (родители Сергей и Гипполита (корженевская) Сердаковские) из ф.Камербор. Некий Антоний Невярович в 1855г. был на крестинах у Бржостовских из им.Михайполе.

Неверовский Иван Францевич, р. 1901, х. Хлус, Любанский р н, Минская обл., БССР. Белорус. Арестован 29.04.1935. Проживал: п. Усть-Онолва, Кочевский р н, Пермская обл. Осужден 19.10.1935. Приговор: 2 года лишения свободы. Арестован 06.01.1938. Проживал: там же. Дело прекращено за недостаточностью улик. Освобожден 28.03.1939.

Неверовский Константин Иванович, р. 1896, д. Загарье, Глусский р н, Минская обл., БССР. Белорус. Арестован 12.01.1938. Проживал: г. Пермь. Дело прекращено за отсутствием состава преступления 21.06.1939. Освобожден 22.06.1939.

Неверовский Сильверст (Селиверст) Фадеевич, р. 1882, х. Градки, Глусский р н, Минская обл., БССР. Белорус. Арестован 13.01.1938. Проживал: г. Пермь. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Освобожден 15.01.1939.

Szypiele, Brodowszczyzna Niewiarowski Huta, Denapol, Golginiszki

Вскоре, находясь в Гааге, Богуслав получил записку от графа де Риё, который сообщал, что ждет князя в городе Суасон на границе с Голландией, чтобы продолжить дуэль. Князь снова принял вызов. В Великий четверг, то есть 5 апреля, 1646 года вместе со своим слугой шляхтичем Яном Неверовским он инкогнито выехал из Гааги на встречу с графом.

Затем 5 июня 1628 г. в Вильне по желанию земского подскарбия Крыштофа Нарушевича виленский каноник Франтишек Долмат Исайковский и скарбовый писарь Неверовский сделали экстракт (копию регестра).

4 października 2012 roku o godzinie 9.30 w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Łapach i o godzinie 10.45 na terenie Cmentarza nastąpiło odsłonięcie nowego pomnika rodziny Niewiarowskich.

Postawiony pomnik jest dziełem nas wszystkich – i tych, którzy starali się przekonać innych do idei renowacji pomnika, i tych, którzy zasilili inicjatywę finansowo. Pomnik już stoi, jest nowy i będzie z naszej strony pamiątką „pospolitego ruszenia” wychowanków pana Niewiarowskiego. Wszyscy powinniśmy cieszyć się z tego, że pomysł, który zakiełkował w głowie śp. Henryka Zarzeckiego doczekał się realizacji. Wszystkim tym, którzy dołożyli się w jakikolwiek sposób do idei powstania pomnika – składamy serdeczne podziękowanie.

ПЕСЕНЬКА ПАНА АНТОНА НЕВЯРОЎСКАГА ПРА СВАЮ ЖОНКУ

Каля 1753 года пан Антон Невяроўскі, што жыў у Альшэве, сам ужо будучы пажылым і маючы пажылую жонку, якую называў бабаю, такую песню пра яе спяваў:

Я на бабу не патрачу,

Прадам бабу, куплю клячу.

Кляча здохне, скуру злупім,

А за скуру панну купім.

...

Действия казаков - ракетчиков были высоко оценены начальством. Уже 16 ноября исправлявший должность наказного атамана Черноморского войска Я.Г.Кухаренко доложил начальнику артиллерии Кавказского корпуса следующее: "Капитан Неверовский искусно управлял действиями, наводил часто на черкес панический страх; люди и лошади, испуганные невиданным для них зрелищем, поражаемые на неожиданном расстоянии пулями и осколками гранат, рассыпались мгновенно в разные стороны и искали спасения в далеком бегстве. Самые бесстрашные горцы, прежде спокойно разъезжающие перед картечным и оружейным огнем, завидя только появление ракетной команды, стремительно бежали от того места" (9. Л. 88.).

По инициативе Я.Г.Кухаренко продолжилось формирование новых ракетных подразделений. К концу мая 1853 года в Черноморском войске были созданы 3 конные и 3 пешие ракетные команды. Первая пешая команда стала нести службу в Абинском укреплении. Команды обучал все тот же капитан Неверовский, вместе с ними он участвовал в боях в составе Абинского и Закубанского отрядов.

Тое ж присылки ссылные ж полские и литовские люди: ротмистр Ян Неверовский, Степан Неверовский, Зыгмонт Вьюцеевич, Ян Шнеер, Станислав Смолеевич, Юрья Александрович, Микулай Масалской; и по указу великих государей посланы те ссылные люди в Томской, а государева служба велено им служить: ротмистру Яну в детех боярских, а Степану Неверовскому с товарищи в литовском списке в казаках.

Olszyny: Niewiarowski imię nieznane - brał udział w powstaniu szlacheckim przeciwko zaborcom austriackim w 1846 r.Został aresztowany i przewieziony do Tuchowa, a potem do Tarnowa;

Neverauskas PL Niewiarowski Trakų vaivadijos žemionis ziemianin województwa trockiego Trakų pilies teismo 1677-1678 metų aktų knyga Puslapiai nuo 190r iki 191v

Всего записей в роду «Неверовские»: 1194

Ниже показаны 50 результатов, начиная с № 1.
Просмотреть (предыдущие 50) (следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Неверовская (Милкайте)
 2. Неверовская (Гейгер)
 3. * Niewiarowicz
 4. Niewiarowska
 5. Niewiarowska
 6. Niewiarowska р. ок. 1828?
 7. * Niewiarowska
 8. Неверовская (Станиславская)
 9. Антоний Андреевич Лигеза Неверовский р. 1843 ум. 1876
 10. * Niewiarowski
 11. Николаев сын Невяровский
 12. * Niewiarowski
 13. * Niewiarowski
 14. * Niewiarowski
 15. Niewiarowski
 16. Неверовский
 17. Ивона Неверовская
 18. Чеслав Неверовский
 19. Неверовский
 20. Ψ Неверовск? р. до 1917 ум. между 1918 и 1919
 21. Ψ Неверовск?
 22. Ψ Неверовск?
 23. Ψ Неверовск?
 24. Ψ Неверовск?
 25. Ψ Неверовск?
 26. * Неверовская
 27. * Неверовская
 28. Неверовская (Пантелеева)
 29. * Неверовская (Потоцкая)
 30. * Неверовский р. до 1628
 31. * Неверовский ум. 10 май 1927
 32. * Неверовский
 33. * Неверовский
 34. Неверовский
 35. * Неверовский
 36. * Неверовский
 37. * Неверовский
 38. * Неверовский
 39. * Неверовский
 40. * Неверовский
 41. * Неверовский
 42. * Неверовский
 43. * Неверовский
 44. * Неверовский
 45. Adam Niewiarowski
 46. Адам Антонович Неверовский
 47. Adelia Niewiarowska
 48. Aleksander Niewiarowski
 49. Aleksander Niewiarowski
 50. Aleksandr Niewiarowski р. 14 май 1903 ум. 2 декабрь 1983

Просмотреть (предыдущие 50) (следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Личные инструменты
Джерельна довідка за населеним пунктом