Олехно Судимонтов сын Судимонтович

Материал из Родовод.

Запись:626974
Перейти к: навигация, поиск
Род Судимонтовичи
Пол мужчина
Полное имя
от рождения
Олехно Судимонтов сын Судимонтович
Родители

Судимонт Доргеев сын Доргеевич [Доргеевичи]

Вики-страница wikipedia:pl:Olechno_Sudymuntowicz

События

рождение ребёнка: Sudymuntowicz [Sudymuntowicze]

рождение ребёнка: Александра Олехнова Дочь Судимонтович [Судимонтовичи]

рождение ребёнка: Anna Sudymuntowicz [Sudymuntowicze]

рождение ребёнка: Ядвига Олехновна Судимонтович [Судимонтовичи]

рождение ребёнка: Zofia z Chożowa Sudymuntowicz (Chożowska) [Sudymuntowicze]

брак: Jadwiga Moniwidowicz [Moniwidowicze]

Заметки

Olechno Sudymuntowicz (zm. między 13 sierpnia 1490 a 1 marca 1491) – syn Sudymunta Dorgiewicza, kanclerz i wojewoda wileński od 1477.

Pierwsza wzmianka źródłowa na temat Olechna pochodzi z 1446, kiedy otrzymał on rozmaite nadania w okolicach Grodna i Nowogródka[1]. W 1448 Olechno został podczaszym hospodarskim. W latach 1449–1453 pełnił funkcję podkomorzego Kazimierza Jagiellończyka, w latach 1458–1459 był namiestnikiem w Grodnie, zaś od 1460 w Połocku[2]. W 1454 w czasie wojny trzynastoletniej, Olechno trafił do niewoli krzyżackiej. W 1477, po śmierci Michała Kieżgajły objął urzędy kanclerza i wojewody wileńskiego. 13 sierpnia 1490, Olechno spisał testament w którym swej córce Zofii posiadłości Chożowo i Zajerze. Zmarł wkrótce po tej dacie[3].

Olechno Sudymuntowicz był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa Olechna z Jadwigą Trzecielską pochodziła córka Olechna, która wyszła za mąż za Mikołaja Tęczyńskiego[4]. Po śmierci Trzecielskiej, przed 1458 Olechno ożenił się z Jadwigą Moniwidówną, córką wojewody trockiego Jana Moniwidowicza. Z drugiego małżeństwa Olechna pochodziły cztery córki[5]:

Zofia – żona księcia Aleksandra Holszańskiego,

Jadwiga – żona możnego żmudzkiego Jana Konowtowicza, marszałka hospodarskiego Stanisława Montowtowicza oraz kasztelana trockiego Stanisława Kieżgajły.

nieznana z imienia – pierwsza żona Stanisława Kieżgajły,

Anna – zakonnica reguły świętego Franciszka.


Ближайшие предки и потомки

Прародители
Христиан Остика
рождение: 1363, Троки
смерть: 1442
Доргей
смерть: после 1401
Прародители
Родители
Родители
 
== 3 ==
Jadwiga Trzecielska
смерть: по 1458
== 3 ==
Дети
Станислав Станиславов сын Кежгайло
рождение: Литовське Руське і Жемойтське велике князівство
брак: Ядвига Олехновна Судимонтович
смерть: 1555
Ядвига Олехновна Судимонтович
рождение: Литовське Руське і Жемойтське велике князівство
брак: Станислав Станиславов сын Кежгайло
смерть: Литовське Руське і Жемойтське велике князівство
Дети
Внуки
Paweł Algimunt Holszański
рождение: между 1485 и 1486
смерть: 1555
Внуки

Личные инструменты
На других языках