Пётр Иванович Дьяконов р. 2 июнь 1855 ум. 21 декабрь 1908

Материал из Родовод.

Запись:959933
Перейти к: навигация, поиск
Род Дьяконовы
Пол мужчина
Полное имя
от рождения
Пётр Иванович Дьяконов
Родители

Иван Васильевич Дьяконов [Дьяконовы]

Вики-страница wikipedia:ru:Дьяконов,_Пётр_Иванович

События

2 июнь 1855 рождение: Орёл, Российская империя

брак: Лидия Фёдоровна Генкен (Дьяконова) [Генкены]

30 август 1880 рождение ребёнка: Российская империя, Лидия Петровна Дьяконова [Дьяконовы] р. 30 август 1880

21 август 1882 рождение ребёнка: Орёл, Российская империя, Пётр Петрович Дьяконов [Дьяконовы] р. 21 август 1882

21 декабрь 1908 смерть: Москва, Российская империя

Заметки

Дья́конов Пётр Иванович (2 июня 1855, Орёл, ‒ 21 декабря 1908, Москва) — русский хирург.

Дьяконов, Петр Иванович (1855 —21 дек. 1908)— рус. хирург. В 1879 окончил Медико-хирургич. академию в Петербурге. В студенческие годы Д. был дважды арестован за политич. деятельность и сослан на север. До 1883 — врач Орловского земства. В 1884 переехал в Москву, где был санитарным врачом и одновременно работал в глазной больнице. В 1888 защитил дисс. "Статистика слепоты и некоторые данные к этиологии слепоты среди русского населения" и получил звание приват-доцента. С 1893— проф. Моск. ун-та. Д. — один из пионеров асептич. хирургии в России; разрабатывал вопросы онкологии, антисептики, асептики, вопрос об операции грыжи. Д. был одним из организаторов ряда всероссийских и международных съездов хирургов. Редактировал "Летописи хирургического общества в Москве", совместно с Н. В. Склифосовским — журналы "Хирургические летописи" (1891—95), "Хирургия" (с 1897).

Соч.: Материалы к выяснению клинической картины хлороформенной смерти, М., 1890; Основы противопаразитного способа лечения ран (Антисептическая и асептическая повязка), 2 изд., М., 1900; К распознаванию и хирургическому лечению желчно-каменной болезни, М., 1901; Лекции оперативной хирургии, читанные студентам и врачам в Институте топографической анатомии и оперативной хирургии Московского университета П. И. Дьяконовым, Ф. А. Рейном и В. К. Лысенковым, вып. 1 — 4, М., 1901 —1905.

Лит.: Хесин В. Р., П. И. Дьяконов (1855—1908). Жизнь и деятельность, "Хирургия", 1941, № 4; Теребинский Н. Н., Н. А. Вельяминов и П. И. Дьяконов — родоначальники русской хирургической периодической печати, там же, 1946, № 4; Мартынов Д. А., Страничка из истории русской хирургической журналистики. V. П. Чехов и П. И. Дьяконов, "Вестник хирургии им. Грекова", 1941, № 6.

Петро Іванович Дьяконов (1855-1908) у віці 16 років став студентом Петербурзької медико-хірургічної академії. Він вів народницьку пропаганду серед робітників і солдатів, за що був заарештований поліцією, і пізніше, будучи студентом випускного курсу, Дьяконов знову був заарештований і засланий в повітове місто Великий Устюг. Напевно, він так і залишився б «вічним студентом», якби у зв'язку з початком в 1877 р. російсько-турецької війни не був мобілізований в армію, в штрафний батальйон, і відправлений на фронт. За хоробрість, проявлену в боях, Дьяконову після закінчення війни дозволили завершити медичну освіту. У 1879 р. він отримав нарешті лікарський диплом, поїхав до рідного Орловську губернію, став земським лікарем і швидко опанував хірургічним майстерністю, виробляв сміливі операції. Переїхавши до Москви, Дьяконов спочатку працював міським санітарним лікарем, потім став трудитися в очній лікарні.

Інтерес до соціальних проблем медицини спонукав його, зрілого та досвідченого хірурга, написати дисертацію «Статистика сліпоти і некотория даних д. до етіології сліпоти серед російського населення» (1888). Проте інтерес до хірургії виявився сильнішим. Тому Дьяконов з натхненням прийняв запрошення професора А.А. Боброва вступити до нього на кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії Московського університету. Тут він спочатку був помічником прозектора, а потім пріватдоцентом і прозектором. Весь цей час Дьяконов не припиняв активної хірургічної роботи в лікарнях Москви, а також в земських лікарнях Московської губернії.

У 1893 р. П.І. Дьяконов став професором хірургії і очолив кафедру оперативної хірургії та топографічної анатомії. Одночасно він як хірург-клініцист працював в Басманний лікарні, в дитячій клініці Московського університету, в хірургічній клініці Іверської громади сестер милосердя. У 1901 р. професора Дьяконова обрали керівником госпітальної хірургічної клініки Московського університету, де він пропрацював до кінця життя.

Дьяконов заслужено займає місце в ряду видатних російських вчених, послідовників великого Пирогова, які своїми працями здобули для російської хірургії великий авторитет у світовій науці. Поряд зі Скліфосовського і Бобровим він був визнаним лідером російської хірургії. Ось як характеризував цих хірургів їх молодший сучасник М.М. Бурденко: «Тверезі уми, строгий аналіз, талановитий синтез, глибока і обширна ерудиція, широка наукова ініціатива, чудова техніка, педагогічний талант і майже у всіх - яскраво виражений суспільний темперамент».

Коло наукових інтересів П.І. Дьяконова був широкий і різноманітний. Особливу увагу приділяв він топографічної анатомії. Серед його топографо-анатомічних робіт особливу увагу звертає на себе опис загрудинного клетчаточного простору (spatium retrosternalis), розташованого між грудиною і серцем з судинами і заповненого пухкою сполучною тканиною і клітковиною (простір Дьяконова).


Повною мірою талант Дьяконова проявився в госпітальної хірургічної клініці. Надзвичайно важливу роль зіграли його праці з антисептики і асептики. Ще будучи земським хірургом, він послідовно проводив у життя принципи антисептики і навіть запропонував використовувати при лікуванні ран нове антисептичний засіб - нафталін. Проте в подальші роки Дьяконов відмовився від використання антисептичних засобів, віддавши перевагу чільної тоді в хірургічних клініках асептики.

У монографії «Основи протипаразитарного способу лікування ран (антисептична і асептична пов'язка)» (1895) Дьяконов встановив правильне співвідношення цих методів - асептичного, як головного, першенствуючого, і антисептичний, як другорядного, вказав на принципову зв'язок і єдність асептики і антисептики. Поряд з іншими хірургами Дьяконову належить заслуга широкого впровадження асептики в російську хірургію.

Проблема знеболювання теж привертала увагу Дьяконова. Він виконав ряд експериментальних досліджень на тваринах, що дозволили виробити заходи попередження порушень функцій серцево-судинної системи при Хлороформний наркозі. Він був прихильником загального знеболювання.

Разом зі своїми учнями П.І. Дьяконов вніс істотний внесок у тільки що починали тоді розвиватися розділи хірургії - дитячу хірургію і хірургію жовчних шляхів. Так, він запропонував свій метод оперативної техніки холецистектомії: перший в Росії (1898) після холецистектомії наглухо зашив черевну порожнину.

Видатний російський хірург розробив чимало різних оригінальних операцій та оперативних прийомів, істотно збагатили клінічну хірургію. Наприклад, спосіб операції гриж білої лінії, спосіб пластики пупкових гриж (зараз він носить ім'я Дьяконова-Старкова), спосіб циркулярного висічення слизової прямої кишки при геморої, оригінальний доступ Дьяконова до органів поддиафрагмального простору.

Професор Дьяконов першим у Росії зробив операцію при хронічних емпіємах плеври, розробив метод пришивання нирки при її зсуві, видозмінений спосіб гастростомії, оригінальний розріз при операціях на шиї і т.д. Він першим у Росії справив двосторонню шийну симпатектомію з приводу базедової хвороби та успішну операцію при діафрагмальної грижі, першим спробував зробити резекцію стравоходу екстраплевральная шляхом. Займаючись привлекавшей тоді увагу багатьох хірургів проблемою хірургічного лікування апендициту, Дьяконов розробив так званий безлігатурні метод апендектомії.

Одним з перших у світі професор Дьяконов зайнявся проблемами виходжування хворих у післяопераційний період. Він висунув положення про необхідність активного лікування пацієнтів, які перенесли операції, про значне скорочення термінів постільної змісту і використанні ранніх рухів та раннього вставання хворих, про розробку науково обгрунтованого і диференційованого післяопераційного режиму.

Він виступав за розширення практики оперування в амбулаторних умовах.

Заслугою П.І. Дьяконова є і його внесок у розвиток вітчизняної пластичної хірургії та трансплантології. Багато уваги приділяв він пересадок кісткової тканини і ретельно вивчав проблему ринопластики. Ще в 1891 р. для створення кісткового каркаса носа він запропонував свою операцію - оригінальну і в той же час просту (скромно назвавши її, правда, «модифікацією кеніговского методу»). Цей спосіб багаторазово і з успіхом застосовували російські хірурги. Пізніше Дьяконов вніс зміни в запропонований І. Ізраелем (1896) спосіб ринопластики за допомогою вільної пересадки кістки. Крім того, П.І. Дьяконов запропонував оригінальну кістково-пластичну операцію для заміщення дефектів нижньої щелепи при її резекції.

Дьяконов застосовував різні способи пересадки шкіри, сконструював спеціальний прилад, істотно полегшував взяття трансплантатів для подальшої пересадки. Він розробив і з успіхом застосував на практиці спосіб заміщення паралізованою дельтоподібного м'язи трапецієподібної. Дьяконов розробив і модифікував ряд хірургічних інструментів: краніотоміческіе долота, ножі для взяття клаптів шкіри, модифіковану пилку для випилювання кісткового клаптя і т.д. Він запропонував також штучну гортань власної конструкції, алюмінієву гастростомічний трубку, ректальне стулкові дзеркало.

Дьяконов був основоположником великої наукової школи: його учнями були такі згодом відомі російські хірурги, як М.М. Теребинський і В.Р. Брайцев, Ф.А. Рейн і Н.І. Напалков, А.П. Прокунін і В.Л. Покотило, Р.І. Венгловський, А.В. Старков, А.М. Заблудовський, В.П. Вознесенський, С.Ф. Дерюжінскій, Г.І. Волинців, А.В. Тихонович, В.Р. Хесин, Ф.І. Березкін, Н.Ф. Богоявленський, а також видні анатоми Н.К. Лисенков і А.А. Дешин.

Професори Дьяконова знали і глибоко поважали російські лікарі. Колишній земський лікар, завжди відстоював прогресивну ідеологію російської земської медицини, він брав активну участь у роботі Пироговського товариства, регулярно виступав на Пироговських з'їздах, а також був головою Товариства російських хірургів.

ДЬЯКОНОВ Петр Иванович (1855-1908/09) - российский хирург, один из пионеров антисептики и пластической хирургии в России. Труды по онкологии, обезболиванию, послеоперационному ведению больных.

Петр Иванович Дьяконов: великий русский хирург и общественный деятель.

Биография великого русского хирурга и общественного деятеля Петра Ивановича Дьяконова. Начало врачебной деятельности в орловской больнице, ее продолжение и развитие в столице. Интерес к социальным проблемам медицины. Идеология русской земской медицины.

С Орловской губернией в общей сложности связано 20 лет жизни П.И. Дьяконова. В Орле он родился, учился в гимназии, затем после окончания Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, с июня 1879 г. по март 1880 г., состоял земским врачом в Болховском уезде, а в течение последующих трех лет (до конца 1883 г.) служил ординатором в губернской больнице в Орле.

Обучение Петра Дьяконова в 1865–1871 гг. в Орловской губернской классической гимназии отражают документы двух фондов. Так, прошение его отца, коллежского асессора Ивана Васильевича Дьяконова о приеме его сыновей Петра и Дмитрия во 2-й класс гимназии от 18 августа 1865 г. директору училищ А.В. Гриценко сохранилось в фонде Орловской дирекции народных училищ. В прошении указано место проживания Дьяконовых: в доме коллежского асессора А.А. Якмеева по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, д. 31. Это ходатайство, как и другие, включено в дело с прошениями разных лиц о приеме в гимназию их детей и воспитанников. Дело внесено в Реестр уникальных документов Архивного фонда Орловской области, поскольку в нем содержатся сведения еще об одной выдающейся личности – А.П. Киселеве, впоследствии известном математике и педагоге, авторе учебников по алгебре и истории.


Ближайшие предки и потомки

Родители
Родители
 
== 2 ==
Пётр Иванович Дьяконов
рождение: 2 июнь 1855, Орёл, Российская империя
брак: Лидия Фёдоровна Генкен (Дьяконова)
смерть: 21 декабрь 1908, Москва, Российская империя
== 2 ==
Дети
Пётр Петрович Дьяконов
рождение: 21 август 1882, Орёл, Российская империя
Лидия Петровна Дьяконова
рождение: 30 август 1880, Российская империя
Дети

Личные инструменты
Генеалогические исследования в архивах Украины
Ваш Е-адрес*
Ваше имя*
Ваша фамилия*
Почтовый индекс места проживания ваших предков в Украине*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»