Родовод:Обращение

Материал из Родовод.

Версия от 17:36, 5 января 2011; Igor roz (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
ОБРАЩЕНИЕ
к участникам проекта Родовід.org касательно необходимости соблюдения правил приватности


Администраторы проекта Родовід.org благодарят вас за участие в проекте и напоминают вам про необходимость соблюдения правил приватности во время создания генеалогических древ.

Проект Родовід.org є некомерційним публічним проектом, який спрямований на створення можливості для будь-якої людини з будь-якої точки світу безкоштовно і вільно побудувати своє дерево та об'єднати його з іншими деревами.

Утім, відкритість проекту полягає не лише у вільних можливостях щодо створення створення власних генеалогічних дерев, але і у вільних можливостях доступу будь-якої людини до них. Це означає, що ваше дерево може побачити будь-яка особа у всесвітньому павутинні.

Зважаючи на це, нагадуємо, що розміщення інформації про живих осіб на нашому має відбуватися за їх згодою або згодою їх опікунів чи піклувальників. Якщо ви не отримували такої згоди безпосередньо, ви маєте бути впевнені, що така особа не заперечуватиме про розміщення інформації про себе на цьому ресурсі.


ЗА ЗАВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ НА ПОРТАЛІ РОДОВІД ВИ НЕСЕТЕ ПЕРСОНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!!!


Ми не рекомендуємо викладати в публічний доступ інформацію, яка може завдати людині шкоди, зокрема поштові та електронні адреси, телефони, реквізити документів.

Зауважте, що на вимогу зацікавлених осіб, інформація про них видалятиметься без попередження! Якщо дерева заводилися анонімно модератори можуть знищити усю інформацію про фізичних осіб.

Зауважте, що адміністратори проекту не збирають персональну інформацію, а їх втручання обмежується формою викладення записів та дотриманням користувачів правил порталу та законодавства України.


С уважением, Администрация проекта Родовід.org

Личные инструменты